Prejsť na obsah

Príspevok McDonald’s

Príspevok McDonald’s je pomocný dotačný systém, určený len organizátorom okresných (OK) alebo krajských (KK) kôl, ktorí boli poverení príslušným Regionálnym úradom školskej správy k organizovaním školských súťaží.

Metodický pokyn k príspevku McDonald's 2022/2023

Generálny partner McDonald’s Cupu celkovo

podporil turnaj sumou viac ako 3 000 000 €

Ako získať príspevok

1. krok
Vyplňte žiadosť
2. krok
Podpíšte zmluvu
3. krok
Organizovanie turnaja
4. krok
Vyplatenie príspevku
  • Základné Informácie
  • Podmienky využitia
  • Vyplatenie príspevku
  • Ceny pre okresné kolá

Výška Príspevku je určená paušálnou sadzbou na základe skutočne zúčastneného počtu družstiev v jednotlivých okresných kolách a paušálnou sumou v krajských kolách. Metodický pokyn zahŕňa požiadavky a kritériá, ktoré je potrebné splniť na získanie Príspevku.

Príspevok poskytuje generálny partner turnaja spoločnosť McDonald's Slovakia spol. s.r.o.