Prejsť na obsah

ZŠ Tulipánová,
Nitra

1. miesto

ZŠ Zd. Nejedlého,
Spišská Nová Ves

2. miesto

ZŠ Odborárska,
Nové Mesto nad Váhom

3. miesto

Individuálne Ocenenia

Bratislavský kraj

1.

Spojená škola Tilgnerova

Toto je McDonald's Cup!