Prejsť na obsah

ZŠ L. Novomeského,
Trenčín

1. miesto

ZŠ Nejedlého,
Spišská Nová Ves

2. miesto

ZŠ K. Mahra,
Trnava

3. miesto

Individuálne Ocenenia

Výsledky krajských kôl