Prejsť na obsah

Ako sa zúčastniť

Informácie pre koordinátorov

Do legendárneho futbalového turnaja McDonald’s Cup sa môžu zapojiť žiačky a žiaci I. stupňa základných škôl podľa nastavených propozícií v danom ročníku. Detské futbalové tímy do každého ročníka prihlasujú učitelia, tí zodpovedajú za registráciu družstva na webových stránkach a vytvorenie profilu každého detského futbalového tímu.

Za jednu triedu je možné zostaviť aj dve družstvá, alebo dokonca aj viac družstiev. Futbalové tímy sa postupne kvalifikujú z vlastných školských kôl, ďalej postupujú cez kvalifikačné a regionálne kolá do okresných kôl. Víťazi okresov a regiónov sa stretnú v ôsmich krajských kolách.

Vyvrcholením príslušného ročníka McDonald‘s Cupu býva Finále – Majstrovstvá Slovenska žiakov a žiačok, kde sa rozhoduje o absolútnom víťazovi turnaja.

Zostavte futbalové družstvo

Zostavte svoj futbalový tím zo žiakov a žiačok I. stupňa základnej školy. Motivujte deti k športovaniu.

Zaregistrujte školu

Založte ihneď po vyhlásení turnaja profil svojho tímu a následne registrujte svoju školu do aktuálneho ročníka McDonald’s Cupu. Je to jednoduché a zvládnete to za pár minút.

Hrajte a športujte

Poctivo s vašimi družstvami trénujte, užívajte si hru a prebojujte sa až do finále! Veľa gólov a veľa šťastia.

Krajské štáby

Bratislavský kraj

Kontaktná osoba pre športové súťaže žiakov na Regionálnych úradoch školskej správy
Krajský Grassroots koordinátor

Harmonogram turnaja

1

Registrácia školských tímov

do 31. 10. 2022

2

Školské kolá

od 01. 11. 2022 do 14. 03. 2023

3

Okresné a regionálne kolá

od 15. 03. do 08. 05. 2023

4

Krajské kolá

od 09. 05. do 18. 05. 2023

5

Finále - Národné tréningové centrum SFZ v Poprade

06. 06. a 07. 06. 2023

Organizačná štruktúra turnaja

  • Organizačný štáb
  • Krajské štáby
  • Okresní organizátori
  • Školský garant turnaja

Celý priebeh turnaja je v réžii organizačného štábu McDonald‘s Cupu, ktorý plánuje harmonogram príslušného ročníka, definuje pravidlá, informuje organizátorov súťaže v okresoch a krajoch. Vydáva aktualizované metodické pokyny pre okresných a krajských garantov turnaja. Zabezpečuje marketingovú a mediálnu podporu turnaja, distribúciu pravidiel a spolu s firmami HAVI Logistics s.r.o. a rozposiela ceny. Materiálne zabezpečuje sprievodné akcie pri krajských finále a celoslovenskom finále. Prideľuje krajským a okresným štábom finančné prostriedky na zabezpečenie súťaže. Je rovnako konečným odvolacím orgánom súťaže v prípade protestu, pripomienok a námetov v organizácii a riadení súťaže v priebehu celého školského roka. Všetky informácie sú zverejnená na stránke turnaja www.mcdonaldscup.sk.

Partneri turnaja

GENERÁLNY PARTNER

ODBORNÝ GARANT

VYHLASOVATELIA A SPOLUORGANIZÁTORI

PARTNERI

MEDIÁLNI PARTNENRI